Varför är det så viktigt med projektuppföljning?

När du har bra koll på hur dina projekt går löpande, samt hur de har har gått historiskt så får du ett mycket bättre utgångsläge att fatta rätt beslut i ett tidigt skede.

Blev utfallet som vi ville?

Stäm av så att ditt utfall motsvarar den kalkyl du lämnade på arbetet och ta med dig eventuella erfarenheter in i nästa rojekt.

Vad tar vi med oss till nästa kalkyl?

Missade du att få med kostnad för bortforsling? Eventuella missar från projektet tas med som en lärdom in i nästa projekt.

Projektuppföljning

Historik

Alla dina historiska projekt sparas i molnet och gör det enkelt att få tillgång till historik för utvärdering eller referens inför kommanda projekt.

  • Granska historiska projekt för kalkyl av byggprojekt.

  • Se vem som gjorde vad på respektive projekt.

Ögonblicksbild

Nuläge

Få en snabb överblick över hur projektet går och hur det ligger till mot budget. Se ofakturerade timmar och material i realtid.

  • Stäm av tid och material mot budget.

  • Möjlighet till korrekta åtgärder i ett tidigt skede.

Titta framåt

Prognos

Hur mycket är inbokat framöver och har jag personal för att täcka uppdragen? Se i ett tidigt skede ifall företaget behöver omfördela resurser.

  • Planera personal och projekt i kalendern.

  • Gruppera kommande projekt efter status.

Men det är inte allt…

Utforska våra övriga byggmoduler för tidrapportering

Projektuppföljning

Historik, nuläge och prognos. Se hur dina projekt ligger till och jämför utfall mot budget. Se historik på projekt som underlag för nästa kalkyl.

Personalhantering

Personalen är ditt företags viktigaste resurs. Klicka här för att läsa mer om personalhantering bygg och hur du arbetar med personal i appen.

Ritningar & dokument

Gör projektets byggritningar tillgängliga för hantverkarna på fältet. Ladda upp bilder på avvikelser direkt från appen.

Maskiner & verktyg

Håll koll på din maskinpark och företagets verktyg. När är nästa besiktning, vem har vilket verktyg? Vem ställde en trasig bilmaskin på lagret?

Fakturaunderlag

Du skapar enkelt diverse olika underlag via 1Time så som fakturaunderlag, löneunderlag, materialrapport och så vidare.

Tidrapportera på andra språk

Vi arbetar kontinuerligt med att översätta 1Time till fler europeiska språk så att även utländsk arbetskraft kan tidsregistrera utan krångel.